W Klubie Seniora w Łomży stale dzieje się coś nowego i ciekawego. W ramach działalności kulturalno - artystycznej ostatnio ćwiczymy pieśni w gwarze kurpiowskiej a także doskonalimy poczucie rytmu poprzez różne formy zajęć umuzykalniających.