Przedstawiamy kolejny wiersz Stanisława Szymańskiego. Miłej lektury.