Rok 2020 uchwałą Sejmu RP został ogłoszony Rokiem Leopolda Tyrmanda. Jak podkreślono „był on jednym z najbardziej oryginalnych polskich prozaików drugiej połowy XX w. W najtrudniejszych czasach zachował wymagającą odwagi niezależność intelektualną”. W tym roku przypada też setna rocznica urodzin i 35 rocznica śmierci pisarza.