Czy codzienność, powszedniość, czyli tzw. proza życia, są jego największym skarbem?
Felieton refleksyjny Jadwigi Zgliszewskiej.