Poczucie humoru jest potrzebne każdego dnia. Pozwala nam wybrnąć z niezręcznych sytuacji. Ratuje w trudnych chwilach. Pozwala załagodzić konflikty.