W czerwcu 2022 roku ukazał się dokument sporządzony przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu  Wojewódzkiego w Białymstoku. Jego tytuł to ,,Informacja o sytuacji osób starszych w Województwie Podlaskim za 2021 rok”