XIV Forum Podlaskich Rad Seniorów on-line, odbyło się 9 marca 2023 r. Uczestniczyło w nim 88 członków rad seniorów z naszego województwa, oraz członkowie Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego.