Echa XIV Forum Podlaskich Rad Seniorów, partycypacja Białostockiej Rady Seniorów (BRS) w temacie tworzenia polityki senioralnej w stolicy województwa, powstanie Podlaskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, to tylko niektóre tematy kolejnego posiedzenia BRS.