W Telewizji Seniora TVS przedstawiamy relację filmową z I Podlaskiego Kongresu Rad Seniorów zrealizowaną przez Stowarzyszenie Szukamy Polski.