Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza seniorów na konferencję w ramach Podlaskich Dni Seniora