13 maja 2017 powstała w Białymstoku Grupa Inicjatywna, która postanowiła stworzyć Podlaskie Muzeum Edukacji Szkolnej w wersji wirtualnej.