Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej zorganizowało 10 września 2017 roku festyn etnograficzny pod hasłem „Podlaskie ziołami pachnące”, podczas którego zostały przypomniane tradycje pszczelarskie, zielarskie, sztuki ludowej oraz folklor muzyczny Podlasia.