Miłość to uczucie, albo jest, albo go nie ma. Pojawia się jak grom z jasnego nieba, lub jest mozolnie wypracowywana, tworzona, poprzez uczynki, dbanie, tworzącą się więź, jedność poprzez przyjaźń.  A przyjaźń to działanie, to praca, to poświęcanie się drugiej osobie, to dostarczanie radości, to...