Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku podsumowała kolejny rok działalności.
Poprzedni rok upłynął w Książnicy Podlaskiej pod znakiem licznych wydarzeń literackich oraz działań, mających na celu poprawę komfortu użytkowników biblioteki