Rok 2021 był czasem dużego wysiłku i równie dużych wyzwań. Udało nam się wyjść obronną ręką ze wszystkich trudności, a nawet znacząco powiększyć nasz potencjał. Stało się to przede wszystkim dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Wolności, a dokładnie – Programowi Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO3).