Przy szalejącej inflacji i szybko rosnących kosztach utrzymania większość konsumentów z obawą zastanawia się, jak by tu związać przysłowiowy koniec z końcem. Hierarchia ważności celów w znacznej mierze zależy od wieku. Rodzice myślą o zaspokojeniu potrzeb dzieci, duże rodziny o wydatkach na żywność i nośniki energii, a chorzy o kosztach leczenia. Największą grupę stanowią seniorzy i to głównie ich dotyczy tytułowy problem.