Przedstawiamy wiersz Stanisława Szymańskiego, napisany z okazji Dnia Ojca. Miłej lektury.