W telewizji seniora TVS przedstawiamy kolejne filmowe spotkanie z podlaskim poetą.