Przedstawiamy dzisiaj wiersze Jadwigi Zgliszewskiej, poświęcone chlebowi. Przyjemnej lektury.