Szkoła „Ekspert” opracowała dla Seniorów specjalną bezpłatną ofertę edukacyjną na dwa kierunki: Opiekun Medyczny i Opiekunka Dziecięca