Tag: polityka senioralna

Polityka senioralna

Białostocka Rada Seniorów – gdzie szukać informacji 

Czy seniorzy w Białymstoku wiedzą coś o Białostockiej Radzie Seniorów (BRS)? Rozmawiając w swoich środowiskach lokalnych – seniorzy białostoccy nie bardzo wiedzą, że jest taka rada, nie wiedzą też czym radni seniorzy się zajmują. I mimo, iż BRS działa już od roku, a protokoły z posiedzeń rady publikowane są na stronie Centrum Aktywności Społecznej a informacje o posiedzeniach publikowane są na portalu podlaskisenior.pl, to jednak w środowiskach lokalnych wiedza o działalności Białostockiej Rady Seniorów jest niewielka. 

Polityka senioralna

Echa III Podlaskiego Kongresu Rad Seniorów 

8 września 2022 roku po raz trzeci odbył się Podlaski Kongres Rad Seniorów. Rady Seniorów z naszego województwa spotkały się on -line, aby rozmawiać o sprawach ważnych dla seniorów, wymienić się doświadczeniami w swoich działaniach. Mówić o sukcesach, jak również o trudnościach, które napotykają w obszarze swego działania. Przedstawiciele Rad obecnych na kongresie, mogli posłuchać ekspertów w dziedzinie polityki senioralnej.

Polityka senioralna

Białostoccy Seniorzy – raport CKU 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku na zlecenie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przeprowadziło badania dotyczące sytuacji seniorów w stolicy województwa. Były one przeprowadzone w płaszczyznach: zadowolenia z życia w naszym mieście, relacji międzyludzkich, poczucia bezpieczeństwa oraz poziomu sprawności fizycznej. 

WordPress Theme built by Shufflehound.
Translate »
Skip to content