Przedstawiamy piętnaste opowiadanie Andrzeja Wróblewskiego, z cyklu humoresek o emerycie Protazym. Zapraszamy do lektury.