Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski  zaprosza na Mszę Świętą w intencji 16 tysięcy mieszkańców Białostocczyzny pomordowanych w latach 1941-1944.