W czwartek 1 sierpnia o godz. 17.00 z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w 1944 r. pod pomnikiem „Żołnierzom Armii Krajowej” przy ul. J. Kilińskiego zostaną uhonorowani polegli powstańcy.