Przedstawiamy refleksyjny wiersz Wiesława Lickiewicza. Przyjemnej lektury.