Zaproszenie na spotkania online dla podlaskich rad seniorów nadeszło z BANKU SREBRNEJ GOSPODARKI – PUNKT  WIEDZY.