Rada Seniorów Miasta Augustowa wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie wypracowała dokument „Rekomendacje dotyczące poprawy jakości życia osób starszych", w ramach realizacji projektu „Głos seniora-działania wspierające wzrost uczestnictwa w życiu społecznym starszych mieszkańców Augustowa".