Stowarzyszenie Społeczeństwo i Nauka, do którego należy Centrum Popularyzacji Nauki UwB oraz EpiCentrum Nauki w Białymstoku, zafundowało naszej redakcji miłą niespodziankę. 10 listopada 2022 grupę seniorów zaproszono na tzw. SPIN Day, aby popularyzować naukę nie tylko w środowisku dzieci i młodzieży, ale też osób nieco starszych.