Informujemy o możliwości skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych i porad obywatelskich. Porady są udzielane osobiście w punktach lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (m.in. telefonicznie, mailowo). Punkty są otwarte w następujących lokalizacjach i godzinach: