Klub Klanza w minionym tygodniu zaoferował nam kolejne ciekawe spotkanie. Tematyką spotkania była metoda „porozumienia bez przemocy” opracowana przez badacza Marshalla Rosenberga.