Muzeum Podlaskie w Białymstoku przywiązuje szczególną wagę do postaci Jana Klemensa Branickiego, jednego z najzamożniejszych magnatów osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej, właściciela rozległych dóbr, na Podlasiu skupionych wokół Białegostoku, Choroszczy i Tykocina.