W galerii im. Sleńdzińskich, pod kierunkiem Katarzyny Hryszko, odbyły się drugie zajęcia warsztatowe z cyklu „Sztuka relaksuje”.