Nawiązanie współpracy z Białostocką Radą Działalności Pożytku Publicznego i zainteresowanie Rady Miasta Białegostoku problemami białostockich seniorów, to główne tematy ostatniego posiedzenia Białostockiej Rady Seniorów (BRS).