Przodkowie nasi wierzyli, że oczyszczanie organizmu przez ubogie jedzenie i rezygnacja z uciech życia codziennego jest dobrym sposobem na oczyszczenie i odkupienie duszy i ciała z grzechów.