Zawracamy się z uprzejmą prośbą o udział w badaniu i wypełnienie ankiety. Szacunkowy czas, który potrzebny będzie do odpowiedzi na zamieszczone niżej pytania to 20 minut. Zapewniamy Państwu poufność i anonimowość