Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Sokółce zorganizował w dniach 6 i 7 lipca dwudniową wycieczkę autokarową dla seniorów z powiatu sokólskiego. Wzięło w niej udział 46 osób z siedmiu gmin.