Od 12 lutego można składać do Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych wnioski o rekompensatę za powikłania po szczepieniu przeciwko Covid-19. Zgodnie z ustawą świadczenie kompensacyjne (odszkodowanie) przysługuje w przypadku, gdy po szczepieniu przeciw COVID-19 pojawią się działania niepożądane wymienione w charakterystyce produktu leczniczego (szczepionce) lub wstrząs anafilaktyczny, w wyniku których będzie konieczna hospitalizacja.