Starsi ludzie często sięgają do swoich korzeni. Tęsknią za krainą dzieciństwa i za młodością. Pragną ocalić wspomnienia.