Prezentujemy wiersz Stanisława Szymańskiego „Pożegnanie roku”. Miłej lektury.