Prezentujemy wiersz Stanisława Szymańskiego "Pożegnanie roku". Miłej lektury.