Praca zawodowa emerytów czy rencistów nie jest zabroniona, ale wielkość otrzymywanego świadczenia jest uzależniona od wysokości osiągniętego dochodu.