Emeryci i renciści aktywni zawodowo mają prawo do rehabilitacji leczniczej ZUSO rehabilitację leczniczą z ZUS mogą ubiegać się emeryci, którzy są nadal aktywni zawodowo i podlegają z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym.