Problematyka, która nas bezpośrednio dotyka, sprawia dyskomfort, a nawet rani. Zwłaszcza, jeśli możemy zjawisku zapobiec. Takim problemem, stosunkowo niedawno podjętym i publicznie naświetlanym, jest dyskryminujący sposób zwracania się do osób starszych. Czyli po prostu dziadurzenie.