Tadeusz Truskolaski Prezydent Miasta Białegostoku w sierpniu oraz we wrześniu 2019 r. organizuje festyny na osiedlach Miasta Białegostoku, mające na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej i integracji społecznej, w ramach których przewidziano liczne atrakcje i animacje dedykowane różnym grupom mieszkańców.