Filmowe podsumowanie projektu PROO z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, dzięki któremu Stowarzyszenie Szukamy Polski mogło rozwinąć portal podlaskisenior.pl. Dziękujemy:)