„Październik miesiącem profilaktyki nowotworowej” – to hasło najbliższego Śniadania z Wizytówką organizowanego przez Stowarzyszenie 100-lecie Kobiet. Już po raz trzeci – zawsze w październiku – włączamy się w promocję zdrowia i profilaktyki nowotworowej.