Picie niszczy nie tylko osobę uzależnioną od alkoholu. Alkoholizm wpływa także na życie rodziny, odbierając przede wszystkim zaufanie, którym darzą siebie osoby bliskie: rodzice i dzieci. A to niestety rodzi przemoc, czyli działanie, które, wykorzystując przewagę sił, narusza prawa i dobra osobiste człowieka, powodując często…