18 sierpnia 2021 na zaproszenie seniorów i władz Gminy Puńsk Rada
Seniorów Gminy Supraśl odbyła wizytę studyjną poświęconą wymianie
wzajemnych doświadczeń i form działania. Była to realizacja pierwszego voucheru z Funduszu Rozwojowego w ramach działań Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów finansowanych z Programu Aktywni +.