Unia Metropolii Polskich, z prezydentem Białegostoku Tadeuszem Truskolaskim, apeluje do Komisji Europejskiej i polskiego rządu o przekazanie realizacji programu „Czyste Powietrze” w ręce samorządowców. To szansa na poprawienie jakości powietrza w Polsce.