Tylko do 29 lipca można będzie oglądać w Książnicy Podlaskiej, wystawę obrazów namalowanych przez słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku, w ramach międzynarodowego projektu CHEST.