Koniec roku to czas inwentaryzacji, podsumowań i planów na kolejny rok. Na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Białymstoku zakończył się trzyletni, bardzo pracowity projekt międzynarodowy CHEST.